"Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že počujú." Mt 13:16

Naše služby

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III.  a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Poskytujeme:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu

Zabezpečujeme:

  • rozvoj pracovných zručností
  • záujmovú činnosť

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

warning 838655 640

POZOR!!!

Voľné miesta! Ak sa chcete stať našim klientom, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, emailom alebo osobne.

 

covid19

V súvislosti s pandémiou COVID-19, zverejňujeme krízový plán!

Kliknite SEM!

 

© 2017 [bugi]

Please publish modules in offcanvas position.