"Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Mt 5:8

Požiadavky

Ako sa stať našim klientom ?

V prípade záujmu o naše zariadenie treba sa obrátiť na obecný alebo mestský úrad a požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Miestny úrad sa spravuje podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby ktorej odkázanosť sa posudzuje. Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorého sa môžete rovno obrátiť na naše zariadenie. Naše zariadenie uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s klientom.

Na uzatvorenie zmluvy treba pripojiť nasledovné doklady:

  • žiadosť o  poskytovanie sociálnej služby
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok  vydané v Sociálnej poisťovne
  • právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak toto bolo vydané) alebo generálnu plnú moc - iné doklady, ktoré sú podkladom pre zabezpečenie sociálnej služby
  • potvrdenie o dezinfekčnosti od obvodného lekára
  • vyhlásenie o majetku
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

warning 838655 640

POZOR!!!

Voľné miesta! Ak sa chcete stať našim klientom, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, emailom alebo osobne.

 

covid19

V súvislosti s pandémiou COVID-19, zverejňujeme krízový plán!

Kliknite SEM!

 

© 2017 [bugi]

Please publish modules in offcanvas position.